Innovasjon & kreativitet!

- Innovasjon - Coaching

- Innovasjon - Ledelse

- Idé og kreativitet - Utvikling

Kompetanse - Utvikling

Innovasjonskraft for fremtidens muligheter!

Teknologi og politikk endrer verden - vi endrer utfordringer til muligheter. Vi er et konsulentselskap og kompetansesenter for kreativitet og forretningsutvikling i SMB markedet.

Vi hjelper virksomheter til å bli mer innovative, mer tilpasningsdyktige, mer offensive og mer attraktive.
Vårt bidrag skaper økt motivasjon og kreativitet, lojale medarbeidere som presterer mer.


Ta ut innovasjons-kraften i bedriften! 
Sammen skaper vi innovasjons kraft og en kultur for innovasjon - din bedrift vinner konkurransen og blir mer lønnsom!

Norske og utenlandske undersøkelser viser at 80-90% av ledere mener at innovasjonsevnen er meget viktig for verdiskapning og konkurranseevnen. Godt over halvparten av lederne er også usikre på om virksomheten har nok innovasjonsevne for å lykkes fremover (P. Mckinney). En Norsk undersøkelse blant nærmere 200 ledere viser at så lite som 6% er fornøyd med resultatet av eget innovasjonsarbeid. 

Toppledere i en rekke internasjonale selskaper har vurdert kreativitet som den viktigste lederegenskapen for suksess i næringslivet. Kvalifikasjoner som kreativitet, tilpasningsevne og god beslutningsevne pekes ut som viktigere enn fagspesifikke kunnskaper i fremtidens arbeidsliv.

For å kunne konkurrere lokalt og globalt, må kreativiteten økes og innovasjonsevnen bedres.
- Vårt team og nettverk av dyktige innovatører hjelper dere til mer kreativitet, bedre lønnsomhet, og skaper samtidig mer fornøyde medarbeidere!

Vårt bidrag til ny vekst! 

  • Sparringspartner - Coach/Mentor/Rådgiver for ledere i små og mellomstore bedr​​​​ifter
  • Forretningsutvikling og innovasjonsprosesser
  • Idégenerering og idéutvikling – skape «strukturerte» kreative prosesser, skape ny business og redusere risiko.
  • Vi kan lede, fasitlitere, innovere, ha en liten eller større del i en utvikling.
  • Utvikling av plattform og teknologi for å bli synlig, tiltrekke kunder, og få de til å bli – definere og utvikle kundeopplevelser og segmentering av kundegrupper
  • Planlegge og organisere – drive ting fremover

Våre tjenester innen innovasjon og forretningsutvikling

Vi hjelper bedrifter med å tenke nytt og skape kreative, fremtidsrettede løsninger!

1


Innovasjons rådgivning

Innovasjon rådgivning og sparring for ledere og nøkkelpersoner.
Vi hjelper ledere, nøkkelpersoner og team med å skape innovative prosjekter. Vi utforsker vekstpotensialet og motivasjons-nivået for endring og utvikling. Vi «trekker ut» essensen, får frem muligheter. Vi har en meget stor verktøykasse med ulik metodikk som kan skape kreativitet og systematisere en utviklingsprosess. Sammen utvikler vi en systematisk prosess for hvordan organisasjonen kan arbeide med kultur og innovasjon, og skape drivkrefter for utvikling og vinst.

2


Idé og forretningsutvikling

Kreativitet handler om evnen til å skape nye idéer. Idéutvikling handler om å skape ideer, utvikle dem og løse problemer. Hvordan kommer en fram til den gode ideen? Det er der vi kan hjelpe dere med vår kreativitet og en velfylt verktøykasse.

Vi bistår små og mellomstore virksomheter med idé utvikling og innovasjons prosjekter for å utvikle og kommersialisere nye forretningsmuligheter. Resultatet blir ferdigutviklede nye produkter og tjenester, med kundefokus og lønnsomhet.

3


INNOVASJONSPROGRAM

Innovasjon i praksis er en metode for å lykkes med innovasjon i en tid, der vi nesten ikke har tid til å utvikle noe, før det kommer noe nytt. Hensikten er å redusere risiko, forkorte utviklingstid, samtidig som du setter kundebehov i fokus.

Vår egenutviklede program er satt sammen av de beste teknikkene fra tjenestedesign, fra den kjente Sprint metodikken til Google, fra Lean Startup, Design Thinking mm. Alt er tilpasset SMB og et Nordisk marked. Hvordan kan du teste og skape nye produkter, tjenester og løsninger som målgruppen virkelig ønsker å kjøpe, med minst mulig kostnad og tidsbruk? 

4


Innovasjonstrening - Kurs og workshop

Behovet for kreativitet gjør seg i stadig økende grad gjeldende i mange norske bedrifter. For å kunne konkurrere globalt, må kreativiteten økes slik at også innovasjon får mulighet til å utvikle seg.
Kursene våre har som mål å fremme kreativitet i bedrifter som ikke utnytter sitt kreative og innovative potensiale. Vi setter sammen innhold i henhold til bedriftens behov på kort og lang sikt. Typiske elementer vil være praktiske innovasjons-verktøy, forståelse av innovasjonsprosessen eller konkrete case, osv.

Workshop: En effektiv metode, hvor engasjement og kreativiteten økes, ved å benytte innovative metoder og verktøy. En typisk innovasjons-workshop varer normalt en halv dag til en dag. 

"

Odd Fylling navigerer uanstrengt mellom det kreative og analytiske og er flink til å drive fremadrettede prosesser som skaper verdi. 

Han er en utmerket coach og samtalepartner, en som evner å borre seg ned til kjernen i en problemstilling og som samtidig finner veien ut med gode fremtidige løsninger.

Jeg anser Odd for å være en verdifull ressurs og bidragsyter for et team som vil tenke nytt og ønsker resultater.

Med sin lærehungrige og positive tilnærming til mennesker, kombinert med en stor villighet til å dele av sin kunnskap og erfaringer, gjør Odd Fylling til enestående samarbeidspartner. 


Ronny Hammer Brand Director Bergans of Norway

Odd

Fylling

- change matters!

- Innovasjon - Coaching
- Innovasjon - Ledelse
- Idé og kreativitet - Utvikling
- Kompetanse - Utvikling

Ta kontakt


Treffes på

Det beste vil jo være å treffes, men denne siden har kanskje gitt deg et visst inntrykk håper jeg.

Telefon

+ 47 4114 2020

​Epost

​​Epost