Skap bedre lønnsomhet!

- Innovasjon - Coaching

- Innovasjon - Ledelse

- Idé og kreativitet - Utvikling

Kompetanse - Utvikling

Mer skaperkraft - mer arbeidsglede
 bedre lønnsomhet!

Vi er et kompetansesenter og nettverk for innovasjon og utvikling i SMB markedet. Vi sikrer at bedrifter lykkes i en oppbyggingsfase, og bidrar til etablerte virksomheter ser vekst og utviklingsmuligheter, blir mer lønnsomme.

Vårt bidrag skaper økt motivasjon og kreativitet, og hjelper deg i mål med innovasjon.


Ta ut innovasjons-kraften i bedriften! 
Sammen skaper vi innovasjons kraft og en kultur for innovasjon - din bedrift vinner konkurransen og blir mer lønnsom!

Norske og utenlandske undersøkelser viser at 80-90% av ledere mener at innovasjonsevnen er meget viktig for verdiskapning og konkurranseevnen. Godt over halvparten av lederne er også usikre på om virksomheten har nok innovasjonsevne for å lykkes fremover (P. Mckinney). En Norsk undersøkelse blant nærmere 200 ledere viser at så lite som 6% er fornøyd med resultatet av eget innovasjonsarbeid. 

Toppledere i en rekke internasjonale selskaper har vurdert kreativitet som den viktigste lederegenskapen for suksess i næringslivet. Kvalifikasjoner som kreativitet, tilpasningsevne og god beslutningsevne pekes ut som viktigere enn fagspesifikke kunnskaper i fremtidens arbeidsliv.

For å kunne konkurrere lokalt og globalt, må kreativiteten økes og innovasjonsevnen bedres.
- Vårt team og nettverk av dyktige innovatører hjelper dere til mer kreativitet, bedre lønnsomhet, og skaper samtidig mer fornøyde medarbeidere!



Innovasjon Coaching - veiledning - opplæring - ledelse

 • Kartlegge innovasjonskraften i bedriften - bli enda bedre på innovasjon og forretningsutvikling. Få økt skape-Kraft!
 • Teste ut nye ideer og forretningskonsept - uten å ta stor risiko.
 • Skap økt kreativitet og en kultur for dynamikk og nyskaping.
 • Vi kan lede, fasitlitere, innovere, ha en liten eller større del i en utvikling.
 • Kurs, workshop og opplæring, skaper selvgående innovasjons-team.
 • Innovasjon - Coaching/Veiledning/Rådgivning
 • En rikholdig verktøykasse som trekker det beste ut av folk.

Du må tenke og handle annerledes, for å skape noe nytt!


Hva gjør innovasjon coachen?
Guider prosjektleder og teamet, gir praktisk og inspirerende veiledning/støtte under utførelse av innovasjon prosjektet.

Coachen samler, skaper energi og kreativitet, får frem det beste i folk. Bidrar til bevisstgjøring, fokus, kartlegging, endring og utvikling, skaper visjon og når mål. Bruker mange kognitive verktøy for å få folk til kreativitet og tenke annerledes.


Som InnovasjonsCoach er jeg den som «kan trekke ut» essensen, få frem muligheter, enten det er en person eller en gruppe. Jeg har en meget stor verktøykasse med ulik metodikk som kan skape kreativitet og systematisere en utviklingsprosess.


Få hjelp til å øke kreativiteten, lede prosessen (eller deler av den), skap ny energi og entusiasme. Workshop eller kurs og opplæring, fasilitering eller prosjektledelse.


Tjenester - det jeg eller vi kan gjør for deg eller dere

Vi trenger utvikling og vekst i Norge, flere innovative krefter så din bedrift ikke bare overleder en stadig tøffere konkurranse, men øker verdien. Bruk derfor både interne og eksterne krefter for å skape nye tanker og muligheter. Vi kan også bidra til opplæring av interne team, så de får den utviklingskraften det er behov for.

1.

Konsulenttjenester: Vi hjelper ledere, nøkkelpersoner og team med å skape innovative prosjekter, gjennom effektive innovasjons-verktøy kombinert med coaching, veiledning eller opplæringVi utforsker vekstpotensialet og motivasjons-nivået for endring og utvikling.  Vi «trekker ut» essensen, får frem muligheter, enten det er en person, et team eller hele bedriften. Vi har en meget stor verktøykasse med ulik metodikk som kan skape kreativitet og systematisere en utviklingsprosess. Sammen  utvikler vi en systematisk  prosess for hvordan organisasjonen skal arbeide med kultur og innovasjon, og skape drivkrefter for utvikling og vinst.

2.

Workshop: En effektiv metode, hvor engasjement og kreativiteten økes, ved å benytte innovative metoder og verktøy. En typisk innovasjons-workshop varer normalt en halv dag til en dag. Eventuelt en "sprint" prosess over noen dager for å teste ut ideer i samarbeid med kunder/potensielle kunder.

Vi setter sammen innhold i henhold til bedriftens behov på kort og lang sikt. Typiske elementer vil være praktiske innovasjons-verktøy, forståelse av innovasjonsprosessen eller konkrete case, osv. Dere bestemmer, vi fasiliteter og bidrar til fremdrift og resultat.

3.

Kurs og opplæring: Behovet for kreativitet gjør seg i stadig økende grad gjeldende i mange norske bedrifter. For å kunne konkurrere globalt, må kreativiteten økes slik at også innovasjon får mulighet til å utvikle seg. Kursene våre har som mål å fremme kreativitet i bedrifter som ikke utnytter sitt kreative og innovative potensiale. 

Mange kurs har blitt utviklet gjennom årene for å utvikle den kompetansen som er nødvendig for vekst og utvikling. Vi har flere basiskurs, men de beste løsningen er alltid å tilpasse bedriftens eksakte behov. Noen eksempel på tema i kurs; hvordan skape kreativitet - innovative metoder og modeller - involvering og kreativitet, osv. Her finner du flere i  temalisten.

kjernekompetanse områder

KarriereUtvikling

 • Motivasjons faktorer
 • Hvorfor slutter folk
 • Finn de rette
 • Riktig kompetanse 
 • Tester og intervju
 • + + + mye mer
 • Kartlegging av:
 • Kompetanse
 • Verdier og behov
 • Personlighet
 • Trivsel og mestring
 • Interesser.

Coaching

 • Nyttige spørsmål
 • Mål og handlingsplaner
 • Måloppnåelse
 • Mental trening
 • NLP
 • Kognitiv metodikk
 • Teamcoaching
 • Motivasjon
 • Mening
 • Kreativ metodikk
 • +++ mye mer

Innovasjon & kompetanse

 • Innovasjons metoder
 • Skape kreativitet
 • Fremføringteknikk og retorikk
 • Ledelse og selvledelse
 • Metoder og modeller
 • Involvering og kreativitet
 • Selvutvikling
 • + + + mye mer

Tjeneste/produkt -design

 • Utvikling av tjenester og teknologi
 • Ledelse av utv. team
 • Prosjekt ledelse
 • Forretningsutvikling
 • Innovatører
 • Kommunikasjon
 • + + +

Odd

Fylling

- change matters!

- InnovasjonsCoach

- EndringsAgent

- KarriereUtvikler

- KompetanseUtvikler

Ta kontakt


Treffes på

Det beste vil jo være å treffes, men denne siden har kanskje gitt deg et visst inntrykk håper jeg.

phone

Telefon

+ 47 4114 2020

envelope-o

​Epost

​​Epost