Profil

Odd

Fylling

- change matters!

- InnovasjonsCoach

- EndringsAgent

- KarriereUtvikler

- KompetanseUtvikler

Mer skaperkraft - mer arbeidsglede - bedre lønnsomhet!

Det handler om mennesker, utvikling og kommunikasjon!


Hvem jeg er, hva kan jeg

Kort fortalt er jeg en nysgjerrig, kreativ og analytisk sjel som elsker å hjelpe andre med å få til det som er viktig, skape endringer, noe nytt. Mennesket er alltid i fokus for meg, få frem det beste i folk, finne drivkreftene, motivasjon og glede, skaperkraft.


Hvem er jeg?
Jeg er en som ønsker å skape, bygge, utvikle, lære. Jeg er også en som liker å hjelpe andre til å lykkes, få til ting. Jeg er den som ofte tar initiativ, ser muligheter, en god sparringspartner og støtte til ledere og nøkkelpersoner. En dønn ærlig person, som elsker å få ting til å vokse og se resultater.


Hvilken kunnskap og erfaring er det viktig for meg å få brukt?
Helt klart min evne til å se folk, samle, utvikle, få den enkelte og grupper til å få tak i kreativiteten sin, skape drivkrefter og motivasjon for seg selv og firma.


Min visjon og mine verdier.
Skaper noe sammen med andre, noe som er samfunnsnyttig og bra for folk. Mine viktigste verdier er åpenhet, ærlighet, integritet, arbeidsglede.


Vi er jo alle unike på en eller annen måte, så hva med meg?
Min utvikling har gått gjennom utvikling av teknologi og tjenester, bygge, skape og drifte.  De siste 15 årene har fokuset endret seg fra teknologi til mennesker og utvikling. Kombinasjonen av tjenestedesign, produktutvikling, og leveranser, kombinert med menneskekunnskapen og erfaringen gjennom 15 år med å få folk til å få tak i sin motivasjon, sine drivkrefter og nå sine mål gjennom coaching, karriereveiledning, kompetansebygger og endringsagent er en unik kombinasjon som har hjulpet mange.


Litt mer for å få en oversikt

Det handler om mennesker, utvikling og kommunikasjon!

InnovasjonsCoachen

Skaper ideer og kreativitet, finner frem til kreativiteten i folk!

Coachen samler, skaper energi og kreativitet, får frem det beste i folk. Bidrar til bevisstgjøring, fokus, kartlegging, endring og utvikling, skaper visjon og når mål. Bruker mange kognitive verktøy for å få folk til kreativitet og tenke annerledes. Driver eller medvirker  i workshops og prosesser. Les mer om InnovasjonsCoaching .

Kompetanse​​​​Skredderen

Syr sammen rett kompetanse!

Utvikler og gjennomfører kurs og utdannelser. Tema som coaching, ledelse, kommunikasjon, selvledelse, karriereveiledning, stress mestring, mental trening, ulike verktøy og mye mer. Gründeren og utvikleren har skapt endringer for 1000 vis av mennesker.

Tjeneste og Produkt -designeren

Øker mulighetene - finner flere løsninger!

Ingeniøren og utvikleren bruker sin praktiske erfaring fra 20 års utvikling av tjenester, teknologi og utbygginger. Som Ingeniør og leder skapte jeg nye tjenester og innovasjon rundt tjenester gjennom tjenestedesign, utvikling og drift i teknologiverden. 

EndringsAgenten

På lag med tanker, følelser og handlinger!

Endringsagenten bruker mentale og praktiske teknikker for å få folk til å tenke annerledes.


Det handler om å slippe til tanker, men også engasjere følelsene som har drivkrefter og finne de handlingene som skal til for å få de praktisk endringer man ønsker.


Refleksjon og læring er en viktig del, når man ser fremover og tilbake.

KarriereUtvikleren

Finner drivkreftene i folk. 

De rette menneskene med den rette kompetansen, visjonen og verdiene -  skaper mer!

Bidrar til å finne de rette menneskene, hjelper folk til rett fokus. Finner kompetansen, får folk til å bruke seg selv på best mulig måte, finner drivkrefter. Det handler også om et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker å kunne være oss selv, føle tillit og trygghet i en gruppe. Vi de elementene som skaper gode trygge team, der arbeidsglede, inspirasjon og målrettet energi er i fokus!

Lederen og selvlederen

Praktisk og effektivt på meg selv og andre!

Jeg elsker å dele praktisk effektive verktøy som jeg har lært og har god erfaring med. Derfor ble det første program i lederutvikling innen coachende lederstil i Norge i 2002 utviklet ("Coaching og kommunikasjon i ledelse").  Skal men lede andre, må man starte med seg selv, så selvledelse og kommunikasjon er en naturlig del. Kombinasjon av praktisk trening og personlig coaching for kunnskaps integrasjon, sikrer endring.

Kunnskapsområder


Mer om kunnskap og erfaring

Coaching og Innovasjons Coaching

Det er vel ikke et tema som jeg ikke har jobbet meg de siste 15 årene. Allikevel er det coaching og veiledning rundt skapende prosesser som har ligget mitt hjerte nærmest. Mine kunder er ofte ledere eller nøkkelpersoner som ønsker en sparringspartner for å finne fokus, muligheter og løsninger.

Innovasjons Coaching

Som coach er jeg den som «kan trekke» essensen/få de til å se muligheter ut av en person eller en gruppe. Jeg har en meget stor verktøykasse med ulik metodikk som kan skape kreativitet og systematisere en utviklingsprosess. Få hjelp til å øke kreativiteten, lede prosessen (eller deler av den), skap ny energi og entusiasme. Odd er en svært kreativ og entusiastisk coach/veileder som vil kunne bidra eller lede en prosess, hvor man ønsker å videreutvikle eller skape noe nytt.Noen av de tema som jeg har erfaring med innen coaching og veiledning


 • Finne mål og mening, kartlegge viktige verdier
 • Strategiarbeid, individuelt og bedrift
 • Skape kreative «rom» for utvikling, få tak i de indre drivkreftene til de enkelte og grupper, selskap
 • Trivsel og mestring for individ eller gruppe, bidra til at visjon, mål og strategier etableres eller får mer kraft
 • Identifisere problemer og skape den indre motivasjon som gir energi, framdrift, og handlekraft i innovasjonsprosesser.
 • Kreative metoder for å skape innovasjon
 • Hvordan tenke annerledes, slippe kreativiteten løs.
 • Bevisstgjøring og endring av mønster som kanskje ikke er hensiktsmessige.
 • Mental trening for å skape initiativ og løsningfokus, gi den enkelte og grupper enkle verktøy for å trene på å håndtere egne tanker følelser og handlinger og sørge for læring og utvikling.
 • Effektivisering, tid og prioriterings-teknikker
 • Forstå egen kommunikasjonstil, og effekten på andre.
 • Snu negativt stress til positiv energi.
 • Bli enda bedre kjent med seg selv, identifisere de sterkeste ønsker, mål og handlinger
 • Selvbilde, selvfølelse, selvtillit
 • Team og kultur, skape trivsel for alle
 • Hvordan kunne brenne for noe
 • Tørre å gå ut av komfort sonen
 • Rydde - for å sette planer ut i livet


Tjeneste og produktutvikling

20 års erfaring fra Telecom selskaper som ingeniør/leder med fokus på ledelse, tjeneste og produktutvikling, prosjektledelse, strategi og kommunikasjon med mer.


 • Leder og prosjektleder i flere sammenhenger.  Planlegging/strategiarbeid og utvikling av teknologi, tjenester/produkter og teknisk/kommersielt ansvaret for disse. 
 • Arbeidet med å høyne kvaliteten og kvalitetssikre produkter og tjenester. Utviklet systemer og rutiner for drift og vedlikehold. Internasjonalt samarbeid og deltagelse i standardiseringsarbeid ITU. 
 • Totalansvar for flere internasjonale messer. Generell markedsføring og salg. Budsjettering og budsjettansvar. Ansvarlig kontakt mot leverandører, kontrakter og rammeavtaler vedrørende systemløsninger.
 • Innovasjon og nyskapingsprosesser. Kursutvikling og opplæring av medarbeidere og planleggere. Lederutviklingsprogram i Telenor plus for coachingbasert ledelse. Trenet coacher i et program for Telenor Corporate University (TCU). Coach for mange ledere i Telenor på flere nivå. Organisasjons og teamutvikling. 

Jobb og karriere - Karriereutvikling

Karriereutvikling eller omstilling

Beholde og utvikle talentene, eller hjelpe noen å komme seg videre! Jeg er nok er en av pionerene i Norge innen coaching og karrierecoaching, og en tyngde inne praktisk karrièreutvikling.


Karriereutvikler – Jeg har 15 års erfaring i å hjelpe folk som er i feil jobb. Det har lært meg hva som skal til for at folk trives og blir i jobben.
Brenner for å finne potensialet i den enkelte og mulighetene. faglig sterk, profesjonell og kreativ person til glede for alle som ønsker endring og utvikling. Han er også en av pionerne innen coaching og NLP i Norge. For den enkelte handler det ofte om å "få brukt seg" på riktig måte, finne mål og drivkrefter, og skape balanse.
For bedrifter, handler det ofte om å finne og få realisert potensialet i menneskene, få riktig person på rett plass til rett tid. Stikkord vil også være balanse, for å sikre jobb trivsel og hindre uønsket tap av verdifull kompetanse.

Kommunikasjon - kurs og opplæring - Workshop

Hvordan nå gjennom - bli sett, hørt og respektert!
- Få folk til å lytte – skape interesse og inspirere
- Stille effektive spørsmål – bli en råtass på å stille de riktige spørsmålene
- Gi tilbakemelding – skape en kultur – metoder og verktøy
- Sikre at du når gjennom – hvordan få gjennomslagskraft
- Personlighet og kommunikasjon – tester og kartlegging
- Presentasjonsteknikk – fremføringteknikk i små eller store forsamlinger
- Kommunikasjon i problemløsing – metoder og verktøy
- Skap de gode følelsene – metodikk for å treffe folks følelser
- Relasjoner som sikrer måloppnåelse – relasjonsbygging
- Medarbeidersamtaler og oppfølging
Erfaring med utvikling og gjennomføring av ulike kurs og veiledning 1-1 eller grupper.

Den egen utvikling - selvutvikling 

Har du også lyst til å lære og utvikle deg videre. Oppdage flere sider ved deg selv. Få til det du ønsker. Kvitte deg med de du ikke ønsker. Rett og slett få det enda bedre!


For meg personlig er selvutvikling livslang læring. Så nysgjerrig og lærevillig som jeg er, elsker jeg å lære og utforske! Jeg har deltatt på svært mange kurs i inn og utland innen selvutvikling og hatt stor utbytte av det. Jeg elsker å dele kunnskap og erfaring, og har derfor utviklet og gjennomført mange kurs og utdannelser innen feltet. Ta kontakt.

Ledelse og selvledelse

Ledelse og selvledelse - Praktisk og effektivt!

De første programmene i lederutvikling ("Coaching og kommunikasjon i ledelse") så dagens lys i 2002 til stor glede for deltagerne. Siden da har jeg bidratt i privat og offentlig sektor med våre lederprogrammer som er spesialisert rundt coachende lederskap, selvledelse og kommunikasjonstrening. Vår kombinasjon av praktisk trening og personlig coaching for kunnskaps integrasjon, sikrer endring.

Endringsagent for folk og firma

Som endringsagent og endringsarkitekt bidrar jeg bidra til bevisstgjøring og kartlegging av nåsituasjonen. Når visjon, strategi og mål er på plass, handler det om å skape de kortsiktig og langsiktige endringer som ønskes.


For å lykkes best mulig, er de løsningene som jeg bidrar til skreddersydd i henhold til endrings og utviklingsbehov. VI bruker tid i forkant for å avdekke behov, finne det som er viktigst, skape kreativitet rundt alle muligheter.  


Deretter designer vi programmet, finner de rette menneskene og jeg leder eller fasiliteter prosessen i større eller mindre grad alt etter ønske og  behov.


- Change matters!

Andre Ferdigheter


Tekniske og praktiske

Web og design

Videoproduksjon
/redigering

Sosiale plattformer

Online kurs design

Google ++ adv.

Oppsummering

Bidratt til innovasjon og utvikling gjennom 30 år, for bedrifter og enkeltmennesker.

• Over 16 års erfaring som profesjonell sertifisert Coach. Spesialist inne mennesker og jobb, karrièreutvikling.
• Mer enn 10.000 timer 1-1 samtaler, kurs og foredrag.
• 8 års spesialisering innen karrierecoaching og karrièreutvikling.
• Utviklet og undervist på høyeste nivå i Norge innen coach utdannelse, Coach Master programmet.
• Ledet innovasjonsprosesser og kreativt arbeid i flere år.

• Flere års erfaring med kurs/opplæring av veiledere i skoler, Nav, karrièresentre, med flere.
• Utviklet og bidratt til utvikling av flere verktøy innen yrkesvalg og karriereveiledning.
• Mange års erfaring med trening og utvikling av coacher, ledere og annet nøkkelpersonell.
• Bidratt sterkt til utvikling av det første lederutviklingsprogrammet i Norge innen "Coachende lederstil".
• Utviklet flere nettbaserte kurs på digitale plattformer, samt erfaring fra innholdsproduksjon.
• Bidratt til etablering av DNCF (Den Norske Coach Forening), og den første sensor i en 3. parts sertifisering av coacher i Norge (DNCF).
• 20 års erfaring fra Telecom selskaper som ingeniør/leder med fokus på ledelse, tjeneste og produktutvikling, innovasjon, strategi og kommunikasjon med mer.

Odd Fylling,
Innovasjon Coach.

Ta kontakt


Treffes på

Det beste vil jo være å treffes, men denne siden har kanskje gitt deg et visst inntrykk håper jeg.

phone

Telefon

+ 47 4114 2020

envelope-o

​Epost

​​Eposten min​​​

LinkedIn

​​Min LinkedIn profil​​​