Profil

Odd

Fylling

- change matters!

- InnovasjonsCoach

- EndringsAgent

- KarriereUtvikler

- KompetanseUtvikler

Kurs - Workshop - Program


Det handler om mennesker, utvikling og kommunikasjon!


Temaliste og plukk-liste for å sette sammen til Kurs og workshop

 • Finne mål og mening, kartlegge nåsituasjonen og viktige styrende verdier
 • Innovativt strategiarbeid
 • Skape kreative «rom» for utvikling, få tak i de indre drivkreftene til de enkelte og grupper.
 • Trivsel og mestring for individ eller gruppe, bidra til at visjon, mål og strategier etableres eller får mer kraft
 • Identifisere problemer og skape den indre motivasjon som gir energi, framdrift, og handlekraft i innovasjonsprosesser.
 • Kreative metoder for å skape innovasjon
 • Hvordan tenke annerledes, slippe kreativiteten løs.
 • Bevisstgjøring og endring av mønster som kanskje ikke er hensiktsmessige.
 • Mental trening for å skape initiativ og løsningsfokus, gi den enkelte og grupper enkle verktøy for å trene på å håndtere egne tanker følelser og handlinger og sørge for læring og utvikling.
 • Effektivisering, tid og prioriterings-teknikker
 • Team og kultur, skape trivsel for alle
 • Å tørre å gå ut av komfort sonen, prøve noe nytt
 • Rydde - for å sette planene ut i livet

Flere spesifikke "plukk" temaer for den enkelte og bedriften

Individ


 • Fra nå til fremtid og skaperkraft
 • Hva er innovasjon og kreativitet egentlig
 • Motstand mot innovasjon og endringer, det er helt naturlig
 • Egenskaper - vi er jo forskjellig
 • Modenhet for innovasjon, skape kreativ kultur
 • Den kreative tankeprosess, hvordan skapes en Idé
 • Hjernen og kreativitet
 • Hvordan velge ut de riktige deltagerne
 • Ulikt tankesett for å skape noe nytt
 • Jakten på det kreative talent 
 • Bruk av indre motivasjon, og ytre inspirasjon
 • Hva som fremmer og hemmer kreativitet
 • Mekanismer/systemer for å utvikle nye ideer
 • Individuell kreativitet kontra gruppe kreativitet
 • Teknikker for å stimulere kreativitet
 • Problemanalyse og kreativ problemløsing
 • Inspirasjon til systematisk å søke nye ideer
 • Forankring og støtte til ideutvikling
 • Anerkjennelse og belønning av ideer
 • Vurdere og velge ideer
 • Fra idé til gjennomføring, tanke - følelse - handling - læring
 • Ressursallokering
 • Kreativ prosessledelse

Organisasjon


 • Hva kjennetegner en kreativ organisasjon
 • Hvordan verdsette innovasjon og risiko på alle nivåer i organisasjonen
 • Kreativitet i hele organisasjonen, fra individ til grupper og ledelse
 • Hvordan utvikle kreativiteten i en organisasjon
 • Organisatoriske hindringer for kreativitet, skape dynamikk
 • Bruke ulike kreative prosesser og verktøy
 • Inspirasjon til kreativitet i organisasjoner
 • Valg av de rette deltagerne, sette sammen team
 • Ulikt tankesett for å skape noe nytt, fra topp til bunn
 • Ressursallokering, fra hvor og hvor mye
 • Risikovillighet, konsekvenstenking

Det handler om mennesker, utvikling og kommunikasjon!

Hva med å starte med 3 timers WORKSHOP for å få erfaring med meg, komme i gang, få ny kunnskap?  Ta kontakt for innspill på tema som kan være nyttig for dere eller deg. Hilsen fra, Odd

Kick start - Eksempel 1 på tema 3 timer workshop:

- Hva er kreativitet og innovasjon - i et nøtteskall

- Hvordan er du kreativ, hvordan bli enda mer kreativ

- Motstand mot endring, hvordan virker hjernen

- Forandre "verden", egenskaper og ulike tankesett

- Hvordan kan DU endre ting

Kick start - Eksempel 2 på tema 3 timer workshop:

- Skape kreative «rom» for utvikling, få tak i de indre drivkreftene til de enkelte og grupper.

- Team og kultur, skape trivsel for alle

- Å tørre å gå ut av komfort sonen, prøve noe nytt

- Mental trening for å skape initiativ og løsningsfokus, gi den enkelte enkle verktøy for å trene på å håndtere egne tanker følelser og handlinger og sørge for læring og utvikling.

Flere eksempel på tema for workshop, kurs eller prosess

Vi har utviklet mange kurs, program og workshop innen innovasjon og utvikling, ta en kontakt for mer info.

Få en kanonbra start - kom i gang med en workshop

Ta kontakt


Treffes på

Det beste vil jo være å treffes, men denne siden har kanskje gitt deg et visst inntrykk håper jeg.

phone

Telefon

+ 47 4114 2020

envelope-o

​Epost

​​Eposten min​​​

LinkedIn

​​Min LinkedIn profil​​​